3.12 A keresztény ember viszonya a családhoz

Ebben a fejezetben az egyik legfontosabb kérdésről, a családról és a hozzá kapcsolódó területekről esik szó. A Biblia sokat beszél a család, a házasság, a gyermekek kérdéseiről, s mivel a téma hatalmas, csak röviden tudunk érinteni néhány fontos dilemmát. Kiderül mit a Szentírás alapvető hozzáállása a házassághoz és a gyermekneveléshez, valamint a homoszexuális kapcsolatokhoz. A […]

3.11 A keresztény ember és a szociális kapcsolatok

Keresztényként bár igyekszünk nem a világi mércék szerint élni (vagyis Jézust követni és nem a hitetlen elvek után menni), mégsem tudunk és nem is kell kiszakadnunk a világból. Mégis, hogyan forduljunk a körülöttünk élő, nem hívő emberekhez? Elfogadható az Isten számára, ha barátságot kötünk olyanokkal, akik nem Őt követik? Mire ügyeljünk hívőként, ha esetleg valamilyen […]

3.10 A keresztény ember viszonya a pénzhez és fogyasztási szokásokhoz

Ebben a leckében a keresztény ember és az anyagiak kérdésével foglalkozunk. A pénz kérdése több szempontból is kihívás a hívő számára. Vajon a gazdagság Isten áldásának jele vagy Isten rosszallását vonja maga után? Ha az ember takarékoskodik és félretesz magának vagy a családjának, azzal szembemegy a Biblia tanításával? Mit tanít a Szentírás a megelégedettségről: mikor […]

3.9 A keresztény ember viszonya a saját egészségéhez

“Csak egészség legyen!” – hangzik sokszor a népi bölcsesség. Valóban fontos az egészséges életmód a számunkra, hiszen sok keresztény úgy vélekedik, a “lelki élet” számít igazán? Ebben a leckében ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresünk válaszokat, megnevezve két konkrét területet (a dohányzást és alkoholfogyasztást), valamint röviden arra is kitérünk, hogy Isten meggyógyítja-e a betegségeinket? A […]

3.8 A keresztény ember viszonya a környezethez

Ebben a leckében a környezetünköz való hozzáállásról lesz szó. A környezet védelme, a globális felmelegedés, a fajok pusztulása, az ember fogyasztási szokásai mind-mind olyan dilemmák, melyek állandó kihívást jelentenek számunkra. Keresztény emberként felelősek vagyunk a teremtett világ állapotáért – habár sokak számára már az is kérdés, ha Isten a végső ítéletben elpusztítja a világot, miért […]

3.7 A keresztény ember viszonya a munkához és karrierhez

Ebben a leckében a munkához való viszony kérdéseiről fogunk elmélkedni annak alapján, ahogy a Biblia beszél róla. A munka mindannyiunk számára alapvető meghatározottság az életünkben. Sok időt töltünk munkával, így nem mindegy, hogy a keresztény hitünk és a munka milyen pontokon érintkezik egymással és milyen erkölcsi kérdések merülnek fel vele kapcsolatban. Néhány ilyen jellegzetes kérdésre […]

3.6 A keresztény ember viszonya az okkultizmushoz és a babonákhoz

Az emberek jó része hisz abban, hogy léteznek olyan erők is a mindenségben, melyeket a fizikai világban nem láthatunk. A Biblia is tanít ezekről a szellemi dolgokról, ebben a leckében pedig azzal foglalkozunk, hogy milyen viszonyulási módot érdemes kidolgoznunk az ezotéria és okkultizmus által tárgyalt jelenségekhez. Külön kiemeljük a horoszkópot, hiszen az nagyon népszerű és […]

3.5 A keresztény ember viszonya a kultúrához

Ebben a leckében a keresztény ember és az őt körülvevő világ, vagyis a kultúra kapcsolatáról beszélünk – ami alatt alapvetően a nyugati kultúrát értjük, hiszen mi ebben élünk. A témáról nemcsak általános értelemben lesz szó, hanem két területet külön is kiemelünk belőle: a médiát, és azon belül az internetet. Vajon hívő emberként hogyan viszonyuljunk a […]

3.4 A keresztény ember viszonya más vallásokhoz

Mindannyian tudjuk, hogy a világban sokféle vallás létezik – sok ember számára a keresztény ezek közül csupán az egyik. Ebben a fejezetben azzal foglalkozunk, hogy keresztényként milyen viszonyt ápoljunk a tőlünk teljesen eltérő hitvilágú emberekkel. Vajon érdemes szóba állni velük? Nem veszélyes megismerni miben hisznek? És talán a legfontosabb kérdésünk: mi történik haláluk után azokkal […]

3.3 A keresztény ember viszonya a tanuláshoz és oktatáshoz

Ebben a leckében a tanulás fontosságáról esik szó. Megtudhatod, hogy vajon hogyan kell jól értenünk azt a mondatot, melyet a hívő emberek gyakran mondanak: „a lényeg, hogy szívből higgyünk és ne az eszünkkel.” Mivel sok a félreértés ezen a területen, tisztáznunk kel azt, hogy lmit ért a Biblia a “szív” vagy akár a “bölcsesség” fogalmai […]